AjaxSearch error: AS_landing parameter has been renamed landingPage. Read ajaxSearch_version_193.txt file.

BJELASNICA
RSG Sarajevo
REKLAMA NA JAHORINA.BA
AFTER SKI PARTY
SECAM
Vremenska prognoza na Jahorini Pravila ponasanja na skijalistu Znakovi na skijalistu

Znakovi na skijalištu

III - ZNAKOVI NA SMUÄŒARSKIM TERENIMA I SMUÄŒARSKIM STAZAMA

ÄŒlan 15.

Ovaj pravilnik propisuje značenje, oblik, boju idimenzije znakova na smučarskim terenima i smučarskim stazama (u daljemtekstu: smučarski znakovi) kao i način postavljanja.

ÄŒlan 16.

Na smučarskom znaku kao i na stubu na kome je znakpostavljen ne mogu se stavljati nikakva obilježja koja nisu u vezi saznačenjem samog smučarskog znaka.

ÄŒlan 17.

Na smučarskim terenima ne mogu se postavljati reklamnetable, oglasi, oznake, ureÄ‘aji ili bilo kakvi znakovi koji biumanjivali uočljivost smučarskih znakva koji su od posebnog značaja zabezbjedno korišÄ‡enje smučarskih terena.

ÄŒlan 18.

Smučarski znakovi su znakovi izričitih naredbi, znakovi opasnosti, znakovi obavještenja i dopunsketable.

1. Znakovi izričitih naredbi

ÄŒlan 19.

 

Znakovi izričitih naredbi služe da učesnicima usmučarskim i drugim sportskim aktivnostima stave doznanja zabrane,ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati. 
Znakovi izričitih naredbi su znakovi zabrane i znakovi obaveza.

 

ÄŒlan 20.

Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga. Prečnik kruga znakova izričitih naredbi je 40 cm.

ÄŒlan 21.

 

Osnovna boja znakova zabrane je bijela, a osnovna boja znakova obaveza je plava. 
Simboli na znakovima zabrane su crne boje, a na znakovima obaveze su bijele boje. 
Ivica kruga na znakovima zabrane je jarko crvene boje širine 5 cm.

 

ÄŒlan 22.

 

Znakovi obaveze imaju oblik kruga prečnika 42 cm kome su ucrtani simboli koji označavaju vrstu obaveze. 
Osnovna boja znaka je plava, a simboli bijele boje. 
Ivica kruga na znakovima obaveze je tamno plave boje, širine 5 cm.

 

a ) Znakovi zabrane

ÄŒlan 23.

1. Znak "zatvoreni smučarski teren" (I-1) označavasmučarski teren, smučarsku stazu odnosno dio staze na kojoj jezabranjeno smučanje i druge sportske aktivnosti.

ImageI - 1

2. Znak "zabranjeno sankanje" (I-2) označava smučarskiteren ili smučarsku stazu, odnosno dio terena ili staze na kojoj jezabranjeno sankanje.

ImageI - 2

3. Znak ima više značenja, kao što su "zabranjenopješačenje u smučarskoj stazi", "zabranjen pristup", "zabranjen ulaz"(I-3). Znak nalaže zabranu pristupa, pješačenja i ulaza smučara nasmučarski teren, dio smučarskog terena ili smučarsku stazu.

ImageI - 3

4. Znak "zabrana upotrebe delta-plana" (I-4) označavasmučarski teren ili dio smučarskog terena na kojem je zabranjenaupotreba delta-plana. Znak "zabrane upotrebe delta-plana" se postavljana mjestima koja omogućavaju polijetanje i slijetanje delta-plana.

ImageI - 4

5. Znak "zabranjeno sankanje motornim sankama" (I-5)označava smučarski teren ili dio terena na kome je zabranjena upotrebamotornih sanki.

ImageI - 5

6. Znak "prolaz zabranjen" (I-6) označava smučarski teren ili dio smučarskog terena na kome je zabranjen prolaz.

ImageI - 6

7. Znak "zabranjeno smučanje van staze" (I-7) označavadio smučarskog terena ili dio terena na kome je zabranjeno smučanje vanstaze.

ImageI - 7

8. Znak "zabranjen transport prtljaga" (I-8) označava da je zabranjen prevoz prtljaga.

ImageI - 8

9. Znak "zabranjeno ljuljanje" (I-9) označava da je zabranjeno ljuljanje na ski uspinjači.

ImageI - 9

10. Znak "zabranjen pristup" (I-10) označava da jezabranjen svaki pristup na određenom prostoru smučarskog terena, kao izabranu ulaska na smučarski teren. Znak postavljen ispred uređajaoznačava zabranu pristupa uređaju.

ImageI - 10

11. Znak "zabranjeno smučanje" (I-11) upozorava da je na smučarskoj stazi, odnosno dijelu smučarske staze zabranjeno smučanje.

ImageI - 11

12. Znak "zabranjena vožnja sa snoubordom" (I-12)označava da je na smučarskom terenu ili dijelu smučarskog terenazabranjena vožnja sa snoubordom.

ImageI - 12

13. Znak "zabranjena jedna noga izvan veza pri silaskusa ski uspinjače" (I-13) i "zabranjena jedna noga izvan veza pri vožnjiski liftom" (I-14) označava da je zabranjeno vozaču snouborda da jednunogu oslobađa pri silasku sa ski uspinjača, odnosno pri vožnji skiliftom.

ImageI - 13ImageI - 14

14. Znak "zabranjena slobodna tehnika" (I-15) označava smučarski teren ili njegov dio na kome je zabranjena slobodna tehnika.

ImageI - 15

15. Znak „zabranjeno voditi pse" (I-16) označava da je na smučarskom terenu ili njegovom dijelu zabranjena prisutnost psima.

ImageI - 16

b) Znakovi obaveza

ÄŒlan 24.

1. Znakovi "obavezan smjer" (II-1, II-2, II-3)označavaju obavezne smjerove kojima se smučari i drugi učesniciaktivnosti na snijegu moraju kretati.

ImageII - 1ImageII - 2ImageII - 3

2. Znak "sigurnosnu šipku iznad glave otvoriti" (II-4)označava obavezu smučara i drugih korisnika ski uspinjača da priizlazku iz ski uspinjače sigurnosnu šipku otvore i stave u položajiznad glave.

ImageII - 4

3. Znak "sigurnosnu šipku iznad glave zatvoriti" (II-5)označava obavezu smučara i drugih korisnika ski uspinjače da je dužanda pri ulasku u ski uspinjaču šipku koja je iznad glave, zatvori.

ImageII - 5

4. Znak "vrhove smučki držati prema gore" (II-6)označava obavezu smučara ili drugog korisnika ski uspinjače da privožnji ski uspinjačom vrhove smučki drži prema gore.

ImageII - 6

5. Znak "svrstati se u par" (II-7) obavezuje smučare idruge korisnike ski uspinjače da čekaju na ski uspinjaču svrstani uparove.

ImageII - 7

6. Znak "čekanje za pojedinačnu vožnju" (II-8) označavamjesto gdje je smučar i korisnik ski uspinjače obavezan da čeka skiuspinjaču.

ImageII - 8

7. Znak "skije držati u smjeru vožnje" (II-9) obavezuje smučara i druge korisnike ski uspinjače da skije drže u smijeru vožnje.

ImageII - 9

8. Znak "vučna staza ski lifta kod pada mora se odmahnapustiti" (II-10 i II-11) upućuje na obavezu smučara da napusti skilift, na lijevu ili na desnu stranu, kada padne na vučnoj stazi skilifta.

ImageII - 10ImageII - 11

9. Znak "skijaški izlaz" (II-12, II-13 i II-14)označava obavezan način izlazka smučara iz ski uspinjače, na lijevu ilina desnu stranu, odnosno lijevo ili desno.

ImageII - 12ImageII - 13ImageII - 14

10. Znak "smučar nakon 10 metara nastavlja kretanjelijevo, odnosno desno" (II-15 i II-16) utvrđuje obavezu smučara idrugih korisnika ski uspinjače da po silasku sa ski uspinjače nastavekretanje lijevo odnosno desno.

ImageII - 15ImageII - 16

11. Znak "izlazi pješak" (II-17 i II-18) označava dapješak obavezan da izlazi sa ski uspinjače lijevo, odnosno da je pješakobavezan da izlazi desno.

ImageII - 17ImageII - 18

12. Znak "osloboditi šipku i nastaviti lijevo" (II-19),"osloboditi šipku i nastaviti desno" (II-20), "osloboditi šipku inastaviti desno ili lijevo" (II-21) označava da su smučari dužni da prioslobaÄ‘anju šipke na ski uspinjači nastavljaju kretanje lijevo, odnosnodesno, a treći znak da kretanje mogu da nastave lijevo ili desno.

ImageII - 19ImageII - 20ImageII - 21

13. Znak "ranac držati naprijed" (II-22) označava obavezu smučara i korisnika ski uspinjače da ranac moraju držati naprijed.

ImageII - 22

2. Znakovi opasnosti

ÄŒlan 25.

Znakovi opasnosti služe učesnicima u smučarskim idrugim sportskim aktivnostima na smučarskim terenima da upozore naopasnost koja prijeti na određenom mjestu, odnosno smučarskom terenuili dijelu smučarskog terena.

ÄŒlan 26.

Znakovi opasnosti imaju oblik kruga prečnika 40 cm ukome je ucrtan istostrani trougao, a u trouglu je ucrtan simbol, kojioznačava vrstu opasnosti. Osnovna boja znakova iz prethodnog stava ježuta, trougao crveni, a simbol crne boje. Ivica kruga na znakovimaopasnosti je jarko crvene boje širine 5 cm.

ÄŒlan 27.

1. Znak "opasna krivina" (III-1) se postavlja ispredpribližavanja krivini ili krivinama koje su opasne po svojim terenskimkarakteristikama ili zbog smanjenja preglednosti. Znak "opasna krivina"postavlja se ispred nepreglednog smučarskog terena ili nepreglednogdijela smučarske staze.

ImageIII - 1

2. Znak "opšte opasnosti" (III-2) označava blizinusmučarskog terena, smučarske staze ili dijela smučarske staze na komeučesnicima u smučanju i drugim sportskim aktivnostima prijeti opasnost.Znak "opšta opasnost" se postavlja na mjestu gdje bi mogla prijetitineka opasnost (odron kamenja, približavanje ski uspinjača i sl.).

ImageIII - 2

3. Znak "raskrsnica" (III-3) označava raskrsnicu dvaju ili više smučarskih staza ili staza sa nekim drugim putem.

ImageIII - 3

4. Znak "sužavanje staze" (III-4) označavapribližavanje sužavanju smučarske staze. Znak "sužavanje staze" sepostavlja ispred mjesta sužavanja, kao što su otvori u ogradama,mostovi, podvožnjaci, putevi sa usjecima i sl.

ImageIII - 4

5. Znak "opasnost od snježnih lavina" (III-5) označava blizinu mjesta gdje prijeti opasnost od snježnih lavina.

ImageIII - 5

6. Znak "opasnost od pada u provaliju" (III-6) označavamjesto na kome smučar treba da je oprezan jer postoji opasnost od padau provaliju.

ImageIII - 6

7. Znak "uređaji za pravljenje snijega" (III-7)upozorava smučare i druge učesnike da se nalaze u blizini uređaja zapravljenje snijega.

ImageIII - 7

ÄŒlan 28.

 

Znakovi opasnosti moraju biti postavljeni 30 - 40 mispred opasnog mjesta tako da ih smučar ili drugi učesnik sportskihaktivnosti može lako uočiti. 
Znakovi opasnosti koji sepostavljaju privremeno moraju se ukloniti odmah nakon prestanka razlogazbog kojih su bili postavljeni.

 

3. Znakovi obavještenja

ÄŒlan 29.

Znakovi obavještenja imaju svrhu da obavijeste smučareo pravcu i stepenu težine smučarske staze i da im daju drugaobavještenja, a posebno ona koja su od značaja za bezbjednost nasmučarskom terenu.

ÄŒlan 30.

1. Znak "markacija staze u obliku kruga" (IV-1) označava smučarsku stazu.

ImageIV - 1

2. Znak "telefon" (IV-2) označava blizinu mjesta ili mjesto na kome se nalazi telefonska govornica.

ImageIV - 2

3. Znak "stanica za prvu pomoć" (IV-3) označava blizinu mjesta ili mjesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć.

ImageIV - 3

4. Znak "spasilačke saonice" (IV-4) označava blizinu mjesta ili mjesto gdje se nalaze spasilačke saonice.

ImageIV - 4

5. Znak „djeca na prilazu" obavještava smučare i drugekorisnike smučarskog terena na kojoj se strani nalaze djeca na prilazu,i to: na lijevoj strani (IV-5), na desnoj strani (IV-6) na prilazu, nadesnoj i lijevoj strani (IV-7), te da se djeca nalaze u pratnji (IV-8).

ImageIV - 5ImageIV - 6ImageIV - 7ImageIV - 8

6. Znak "samoposluživanje - pažnja tanjirasti lift"(IV-9) obavještava da je korišÄ‡enje tanjirastog ski lifta na principusamoposluživanja.

ImageIV - 9

7. Znak "posljednja vožnja" (IV-10) obavještava o vremenu posljednje vožnje ski lifta ili ski uspinjače.

ImageIV - 10

8. Znak "popis smučarskih staza" (IV-11) označava popissvih smučarskih staza na smučarskom terenu, njihovu težinu, te da li suotvorene ili zatvorene.

ImageIV - 11

9. Znak "putokaz" (IV-12) označava pravac ispisan naznaku i udaljenost mjesta od znaka.

ImageIV - 12

10. Table za usmjeravanje (IV-13) omogućavaju lakše snalaženje smučara i drugih korisnika smučarskog terena ili njegovog dijela.

ImageIV - 13

11. Znak "maglena staza" (IV-14) označava smučarskustazu ili dio smučarske staze koja je često pokrivena maglom i služiučesnicima u smučarskim i drugim sportskim aktivnostima za orijentacijupravca kretanja. Znak je u obliku kugle prečnika 40 cm čija je jednapolulopta jarko narandžaste boje i označava spoljašnji dio staze, adruga polulopta jarko zelene boje koja označava unutrašnji dio staze.IzmeÄ‘u polulopti na znaku se nalazi strelica bijele boje koja označavapravac kretanja. Znakovi se postavljaju paralelno sa rubovima staze ilidijela staze koji su često pokriveni maglom. Postavljanje znakova podužini staze vrši se u zavisnosti od osobine terena, tako da ihučesnici u smučarskim i drugim sportskim aktivnostima mogu u uslovimamagle uočiti.

ImageIV - 14

Znakovi obavještenja imaju oblik kvadratnih ilipravougaonih tabli sa stranicama 60x70, odnosno 60x60 izuzev znaka čijedimenzije zavise od broja upisanih staza, znaka koji je u obliku krugaprečnika 40 cm i znaka koji je u obliku kugle prečnika 40 cm. širinaivica znakova obavještenja (IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7, IV-8,IV-9, IV-13) je 8 cm.

ÄŒlan 31.

 

Osnovna boja znakova obavještenja je plava, a simboli su bijele boje, izuzev znaka "maglena staza" (IV-14). 
Znak "popis smučarskih staza" (IV-11) pored izgleda utvrđenog uprethodnom stavu, crnom bojom se označava da je staza zatvorena abijelom da je otvorena, a težina staze se označava sljedećim bojama:

 

 • plava "laka" do 25% nagiba,
 • crvena "srednja" od 26%-40% nagiba i
 • crna "teška" preko 41% nagiba.

Unutar znaka (IV-1) bijelom bojom je upisan broj kojim je označenasmučarska staza cijelom svojom dužinom. Boja ivica znakova obavještenjaje tamno plave boje.

4. Dopunske table

ÄŒlan 32.

 

Uz znakove izričitih naredbi, opasnosti i obavještenja mogu biti istaknute i dopunske table, kao što su: 
1. Dopunska tabla (V-1) označava udaljenost između znaka na koji jepostavljena i početka puta odnosno mjesta na koje se znak odnosi ilidužinu dijela puta obilježenog znakom opasnosti ili znakom izričitihnaredbi uz koji se ističe dopunska tabla.

 

ImageV - 1

2. Dopunska tabla (V-2) označava vrijeme na koje izričita naredba važi, ako ona ne važi neprekidno.

ImageV - 2

3. Dopunska tabla (V-3) označava početak dijela puta, odnosno mjesta na kome postoji opasnost od neočekivanog nastanka poledice.

ImageV - 3

ÄŒlan 33.

Simboli na dopunskim tablama ili drugi natpisi na njima upisuju se prema konkretnoj situaciji na putu.

ÄŒlan 34.

Osnovna boja dopunske table mora biti ista kao iosnovna boja znaka uz koji se dopunska tabla postavlja, a boja natpisai simbola na dopunskoj tabli mora biti ista kao i boja natpisa isimbola na znaku uz koji se dopunska tabla postavlja.

ÄŒlan 35.

Površina dopunske table ne smije biti veća od površine znaka uz koji je postavljena.

ÄŒlan 36.

Pored smučarskih znakova navedenih u poglavlju III"Znakovi na smučarskim terenima i smučarskim stazama" (i čl. od 19. do35.) ovog pravilnika, organizacija koja upravlja smučarskim terenomdužna je da postavi i druge znakove koje je propisala Svjetskasmučarska organizacija (FIS).

IV - KORIŠÄ†ENJE SMUÄŒARSKOG TERENA

ÄŒlan 37.

Način korišÄ‡enja i red na smučarskim terenima ostvarujese obezbjeÄ‘enjem uslova koji omogućavaju bezbjedno smučanje i drugeaktivnosti na snijegu:

 • da su staze tehnički pripremljene, utabane bez većih udubina i izbočina i da se na njima nalazi dovoljno snijega za bezbjedno smučanje;
 • da su postavljeni znakovi izričitih naredbi, znakovi zabrana i znakovi obaveza, opasnosti i obavještenja;
 • da je obezbjeÄ‘eno spasavanje povrijeÄ‘enih lica i organizovana služba prve medicinske pomoći;
 • da je obezbjeÄ‘en red na smučarskom terenu ili njegovom dijelu;
 • da su na smučarskim stazama bezbjednosni ureÄ‘aji i znakovi u ispravnom stanju i postavljeni tako da ne predstavljaju opasnost za smučare i učesnike drugih aktivnosti;
 • da eventualne privremene prekide korišÄ‡enja smučarskog terena ili smučarske staze objavi na pogodan način na ulazu u smučarski teren.

ÄŒlan 38.

Sportsko takmičenje i rekreativno smučanje, smučarskaobuka i drugi oblici sportske aktivnosti na smučarskim terenima mogu sevršiti u vrijeme i po vremenskim prilikama u kojima je obezbjeÄ‘enasigurnost korisnika smučarskih terena.

ÄŒlan 39.

Sportsko takmičenje i rekreativno smučanje, smučarskaobuka i drugi oblici aktivnosti iz člana 3. ovog pravilnika, kao isankanje ne mogu se vršiti na smučarskim terenima ili njegovom dijelu:

 • ako postoji opasnost od lavina;
 • za vrijeme snježne vijavice, kiše, magle zbog koje je smanjena vidljivost i vjetra koji ugrožava bezbjednost vožnje;
 • kod visokog snijega - svježeg, koji nije utaban i na snijegu koji je usljed naglog topljenja postao suviše mekan;
 • ako na stazama nema dovoljno snijega;
 • ako su bezbjednost, ureÄ‘aji i oznake toliko oštećeni da ne obezbjeÄ‘uju sigurnost smučara ili za njega predstavljaju opasnost;
 • za vrijeme rada mašina za utabavanje snijega;
 • ako nije obezbjeÄ‘en red na smučarskom terenu ili njegovom dijelu.

Zabrana iz stava 1. ovog člana traje sve dok traju okolnosti zbog kojih je uvedena.

ÄŒlan 40.

Vrijeme korišÄ‡enja smučarskog terena, razlogeprivremenog prekida, odnosno zabrane korišÄ‡enja i stanje vremenskih isnježnih prilika, organizacija koja upravlja smučarskim terenom dužnaje objaviti na pogodan način na ulazu u smučarski teren. Organizacijakoja upravlja smučarskim terenom dužna je da o dužim prekidima upotrebesmučarskog terena obavijesti javnost putem sredstava javnoginformisanja.

ÄŒlan 41.

KorišÄ‡enje smučarskog terena je dozvoljeno samo ukoliko smučar raspolaže ispravnom smučarskom opremom.

ÄŒlan 42.

Organizacija koja upravlja smučarskim terenom dužna jeda obezbjedi red na smučarskom terenu radi bezbjednosti smučara idrugih lica na smučarskom terenu, u skladu sa ovim pravilnikom.Organizacija koja upravlja smučarskim terenom dužna je da na ulazu usmučarski teren na posebnoj tabli istakne osnovne odredbe o redu nasmučarskom terenu. Osnovne odredbe u smislu prethodnog stava su:vrijeme korišÄ‡enja, radno vrijeme uspinjača ili ski-liftova, obavezaraspolaganja ispravnom smučarskom opremom, upozorenja na eventualneopasnosti usljed vremenskih i snježnih prilika, itd.

ÄŒlan 43.

 

Organizacija koja upravlja smučarskim terenom dužna jeda na smučarskom terenu istakne 10 Pravila svjetske smučarskeorganizacije (FIS): 
1. smučar se mora ponašati tako da ne ugrozi ili povrijedi druge smučare; 
2. smučar mora da vozi pažljivo i da brzinu i način vožnje prilagodisvojim znanjima i uslovima staze (okoline) i dijelu staze, vremenskim isnježnim prilikama, kao i frekventnosti (gustini smučara) na stazi; 
3. smučar treba da druge smučare pretiče, bilo lijevo ili desno, uvijekna takvom rastojanju koje mu daje dovoljno prostora za sve njihovepokrete (kretanja); 
4. brzinu vožnje smučar mora prilagoditi svome znanju i prilikama na smučarskoj stazi i broju smučara; 
5. smučar kada želi da se uključi u vožnju, na neku stazu ili kadanakon zaustavljanja na stazi nastavlja vožnju obavezan je da se uvjeri,gledanjem iznad i ispod, da može to da učini bez opasnosti po sebe ilidruge; 
6. smučar se bez nužde ne smije zaustavljati (obustavitivožnju) na uskim i nepreglednim dijelovima staze a u slučaju pada štoje moguće brže oslobodi prostor; 
7. smučar u slučaju kada se penje, odnosno vraća uz stazu ili kada pješke silazi za kretanje koristi isključivo ivicu staze; 
8. smučar mora poštivati informacije, signale i znakove obavještenja postavljene na skijaškim terenima; 
9. kod nesreća smučar je dužan, prema svojim mogućnostima, pomagati unesrećenim; 
10. smučar ili učesnik u nesreći je obavezan da svjedoči i da se legitimiše.

 

ÄŒlan 44.

Uz tekst pravila iz prethodnog člana, organizacija kojaupravlja smučarskim terenom može prikazati određene ilustracije i sasvojom maskotom, a u suprot-nom ispisuje samo tekst. Pravila seispisuju na velikoj tabli na polaznim stanicama sredstava vertikalnogtransporta. Tekst pravila ispisuje se na službenom jeziku RepublikeSrpske i engleskom jeziku.

V - PRAVA I OBAVEZE SMUÄŒARA

ÄŒlan 45.

 

Pored 10 pravila Svjetske smučarske organizacije (FIS), utvrÄ‘enih u članu 43. ovog pravilnika, smučar je obavezan: 
1. da izabere liniju (pravac, smjer) vožnje tako da smučare koji vozeispred njega ne ugrožava i da je u mogućnosti da blagovremeno izbjegnesudar sa bilo kojom osobom ili objektom ispred sebe; 
2. da se u slučaju kada stazu prati ski uspinjača ne penje uz stazu pješke, nego da koristi ski uspinjaču; 
3. da poštuje postavljene markacije i signalizaciju; 
4. da u slučaju nesreće, nezavisno da li je svjedok ili učesnik,nadležnoj službi organizacije koja upravlja smučarskim terenom(redarskoj ili spasilačkoj) pruži svoje identifikacione podatke; 
5. da poštuje uputstva redara; 
6. da smuča sa ispravnom i odgovarajućom opremom, a posebno da koristismučke koje su opremljene sredstvom (vezovi i dr.) koje je u stanju dazaustavi smučku u slučaju da se odvoji od smučara; 
7. da ne ostavlja na stazi ili baca na stazu predmete i materijale koji mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost drugih smučara; 
8. da za smučanje na smučarskom terenu koristi isključivo markiranu stazu, osim u slučaju opasnosti.

 

ÄŒlan 46.

 

Smučar ne smije:
1. smučati na smučarskom terenu, odnosno stazi koji je označen kao zatvoren; 
2. na bilo koji način ugrožavati markacije, signalizaciju, stubove skiuspinjače, mašine za pripremu staze i drugu opremu na stazi; 
3.smučati na stazi ukoliko je pod dejstvom alkohola, droge ili nekogpsihoaktivnog lijeka, odnosno sredstava koja negativno utiču na njegovesposobnosti; 
4. napustiti mjesto sudara sa drugim smučarem prijenego što redarskoj službi organizacije koja upravlja smučarskim terenomda identifikacione podatke, osim u slučaju kada je to nužno radipružanja hitne medicinske pomoći povrijeÄ‘enom, u kom slučaju će senakon predaje povrijeÄ‘enog na medicinsko staranje javiti najbližojredarskoj službi organizacije koji upravlja smučarskim terenom; 
5. smučati unazad (natraške); 
6. samovoljno postavljati bilo kakve oznake iliostavljati bilo kakve stvari na smučarskom terenu; 
7. da se zaustavlja na usponu, na vučnoj stazi ski uspinjače ili bilokojoj površini, gdje bi zaustavljanjemoglo da ugrozi smučare koji seprevoze; 
8. da koristi ski uspinjaču ako ne posjeduje za topotrebno znanje ili sposobnosti.

 

ÄŒlan 47.

 

Smučar je, u cilju osiguranja bezbjednosti, obavezan dase u vezi vožnje ski uspinjače, kao sastavnim dijelom smučanja,pridržava sljedećih pravila: 
1. ne smije da djeluje u toku vožnjeski uspinjačom na bilo koji način koji može da utiče na siguran rad ifunkcionisanje instalacija ski uspinjače; 
2. ne smije da mijenja, premiješta, kvari ureÄ‘aje i materijal bilo koje vrste koji služi ski uspinjači; 
3. ne smije da se penje na pogonske stanice i linijske stubove ili da ometa pristup tim mjestima; 
4. ne smije bez opravdanih razloga da aktivira sigurnosne ureÄ‘aje kojisu mu pristupačni, da namjerno aktivira ili zaobiÄ‘e sigurnosnu rampu; 
5. ne smije da se zakači na praznu vučnu napravu na trasi skiuspinjače, da upotrijebi jednu vučnu napravu za dvije ili više osobaili da namjerno otpusti vučnu napravu prije mjesta odreÄ‘enog za to iliprije izlazne stanice; 
6. ne smije da krivuda duž trase vučenjaski uspinjača, da izlazi iz trase vučenja, da ostaje na trasi vučenja uslučaju pada, da namjerno otpusti i baci vučnu napravu na linijskistub, da sjeda na vučnu napravu ili da zaljulja vučnu napravu naizlaznoj stanici; 
7. ne smije da se njiše u sjedištu skiuspinjače, da sjedi kako to nije normalno, da se vozi bez spuštenogsigurnosnog rama, da ne upotrebljava naslon za noge, da iskače izsjedišta duž trase ski uspinjače i da ljulja sjedište na izlaznojstanici; 
8. ne smije da drži trake štapova na zglobovima ruku; 
9. ne smije da se zadržava na izlaznoj stanici; 
10. ne smije štapove držati u obje ruke, već samo u spoljnjoj, kako bise unutrašnjom rukom držao za vučnu napravu ski uspinjače; 
11. ne smije da se zaustavlja na usponu, na vučnoj stazi ski uspinjače ili bilo kojoj površini; 
12. ne smije na ski uspinjaču da unosi ništa što nije sastavni dio smučarske opreme (konzerve, flaše, kese i dr.); 
13. ne smije dok se prevozi žičarom ili ski liftom da baca iliodstranjuje bilo koju stvar, osim ako to radi po nalogu službenog lica; 
14. ne smije se ukrcavati na ski uspinjaču koja ima oznaku da je zatvorena; 
15. ne smije se ponašati suprotno znakovima i uputstvima postavljenim uskladu sa ovim pravilnikom ili bilo kojoj usmenoj instrukciji (uputstvoili obavještenje) od strane službenih lica koje se odnosi na bezbjednokorišÄ‡enje ski uspinjače, osim ako su te instrukcije suprotne odredbamaovog pravilnika; 
16. ne smije da se ukrcava ili iskrcava sa skiuspinjače na mjestima koja nisu za to odreÄ‘ena i koja nisu podkontrolom organizacije koja upravlja smučarskim terenom, osim u slučajuprekida vožnje; 
17. ne smije da se sam iskrcava, odnosno ne smijebez nadzora službenih lica korisnika, osim u stanju nužde, sa skiuspinjače koja je stala u toku vožnje; 
18. ne smije da koristiski uspinjaču za prevoz ako nema dovoljno fizičkih sposobnosti iliznanje ili vještine za bezbjedno korišÄ‡enje instalacija ski uspinjače,odnosno usluge prevoza; 
19. ne smije se ukrcati ako nema pomoć osobe ovlašÄ‡ene od strane organizacije koja upravlja smučarskim terenom.

 

ÄŒlan 48.

Smučar kome je potrebna pomoć jer se nalazi u opasnosti(na primjer ne vidi stazu jer je u magli) ili mu je potrebna hitnamedicinska pomoć za pozivanje pomoći koristi tzv. Alpski signal stanjanužde koji se sastoji u davanju vidljivog (foto blic, ogledalo,mahanje) ili čujnog (zvižduk, krik) znaka, šest puta u minuti upravilnim razmacima, zatim minut pauze, pa ponovno davanje znaka, svedok ne doÄ‘e odgovor. Odgovor na poziv za pomoć daje se sa triistovjetna znaka u minutu, i minut pauze nakon toga.

VI - ORGANIZOVANJE SMUÄŒARSKIH PRIREDBI

ÄŒlan 49.

Na smučarskom terenu mogu da se organizuju smučarskepriredbe (takmičenja, uključujući treninge i manifestacije) poduslovima i na način utvrÄ‘enim zakonom, ovim pravilnikom, propisimadonijetim na osnovu zakona i sportskim pravilima nadležnog granskogsportskog saveza. Sportske priredbe na smučarskom terenu smiju seorganizovati samo uz dozvolu organizacije koja upravlja smučarskimterenom. Organizacija koja upravalja smučarskim terenom može da dopustikorišÄ‡enje smučarskog terena za organizovanje smučarskog takmičenjasamo onom licu koje podnese dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 1.ovog člana.

ÄŒlan 50.

Smučarska staza može da se koristi za takmičenje itreninge za takmičenja samo ako je uređena i homologizovana, u skladusa zakonom, ovim pravilnikom i odgovarajućim sportskim pravilima i akoje aktom nadležnog organa utvrđeno da ispunjava uslov da se koristi kaotakmičarska staza određenog nivoa.

ÄŒlan 51.

Smučarska staza, koja je pored rekreativnog namijenjenai takmičarskom smučarskom sportu ureÄ‘uje se tako da ispunjava posebneuslove (visinske razlike, širina i dužna staze, debljina snijega,zaštitne mjere, prepariranje staze, markacija i drugo) utvrÄ‘eneodgovarajućim meÄ‘unarodnim (FIS i IBU) i nacionalnim sportskimpravilima. Takmičarska smučarska staza mora za vrijeme korišÄ‡enja usvrhu rekreativnog smučanja da bude tako uraÄ‘ena da ispunjava opšteuslove utvrÄ‘ene zakonom i ovim pravilnikom u pogledu markiranja,signalizacije i preduzimanja mjera koje osiguravaju bezbjednost smučara.

ÄŒlan 52.

Organizator sportske priredbe preuzima, pored prava iobaveza utvrđenih za sportske priredbe propisima kojima je regulisanaoblast sporta i sportskim pravilima nadležnog sportskog saveza, i pravai obaveze koje su zakonom i ovim pravilnikom utvrđene za korisnikasmučarskog terena.

ÄŒlan 53.

Na smučarskoj stazi, odnosno dijelu staze na kome seodvija takmičenje, odnosno trening za takmičenje, pristup u tokuodržavanja takmičenja i treninga mogu imati samo takmičari i službenalica organizatora.

ÄŒlan 54.

Pristupne staze za gledalište i gledalište moraju biti odreÄ‘eni, ureÄ‘eni, vidno obilježeni i ograÄ‘eni.

ÄŒlan 55.

Organizacija koja upravlja smučarskim terenom iorganizator priredbe dužni su da po završetku priredbe, a prije negošto se smučarski teren, odnosno staza na kojoj je održana priredba,otvori za javnost, uklone oznake, ureÄ‘aje, rekvizite i druge stvaripostavljene radi održavanja priredbi.

ÄŒlan 56.

Organizacija koja upravlja smučarskim terenom jeobavezna da omogući korišÄ‡enje smučarskog terena za organizovanjesmučarskog takmičenja koje je, Ministarstvo sporta i omladine uvrstilou program meÄ‘unarodnih sportskih takmičenja za čiju se organizacijuobezbjeÄ‘uju sredstva u budžetu Republike kao smučarskog takmičenja zakoje je u skladu sa zakonom, Ministarstvo utvrdilo da su od interesa zaRepubliku. Za vrijeme održavanja takmičenja režim rada smučarskogterena mora da se prilagodi potrebama takmičarskih uslova.

VII - SMUÄŒARSKA OBUKA

ÄŒlan 57.

Smučarsku obuku na smučarskim terenima mogu vršiti samostručno osposobljena lica koja posjeduju odgovarajući certifikat ostručnoj osposobljenosti. Bliže odredbe o stručnoj osposobljenosti licakoja vrše smučarsku obuku, kao i način osnivanja i funkcionisanjasmučarskih škola će se regulisati posebnim pravilnikom, u skladu sačlanom 27. Zakona o sportu.

VIII - SLUŽBA SPASAVANJA I SLUŽBA PRVE MEDICINSKE POMOĆI

ÄŒlan 58.

U toku korišÄ‡enja smučarskog terena organizacija kojaupravlja smučarskim terenom dužna je obezbijediti neprekidan rad službespasavanja i službe prve medicinske pomoći. U neposrednoj blizinismučarskog terena mora se obezbijediti poseban prostor za prihvatpovrijeÄ‘enih, sa opremom za pružanje prve medicinske pomoći.

ÄŒlan 59.

Organizacija koja upravlja smučarskim terenom je dužnaobezbijediti, odnosno angažovati službu spasavanja, čiji članovizadovoljavaju standarde osposobljavanja, utvrđene zakonom, propisimadonijetim na osnovu zakona i odgovarajućim sportskim pravilima zagorsku službu spasavanja.

ÄŒlan 60.

Organizacija koja upravlja smučarskim terenom jeobavezna da obezbijedi pružanje hitne medicinske pomoći u sopstvenojorganizaciji ili u saradnji sa odgovarajućom zdravstvenom organizacijom.

ÄŒlan 61.

Smatra se da je neko lice osposobljeno za pružanjehitne medicinske pomoći ukoliko školska (medicinski tehničar) ili drugapriznata osposobljenost daje znanje prve pomoći na nivou koji se dobijana kursu sa odgovarajućim ispitom u organizaciji Crvenog krstaRepublike Srpske ili drugoj ogranizaciji u skladu sa zakonom ipravilnikom.

ÄŒlan 62.

U okviru smučarskog terena organizacija koja upravljasmučarskim terenom je obavezna da obezbijedi mjesto za slijetanjehelikoptera za slučaj pružanja hitne pomoći. Mjesto slijetanjahelikoptera mora biti minimalne veličine 10h10 metara, s tim da uokolini od 50 metara ne smije biti nikakvih prepreka i pokretnihpredmeta. Mjesto za slijetanje helikoptera se, po pravilu postavlja navrhovima predjela.

IX - RED NA SMUÄŒARSKOM TERENU

ÄŒlan 63.

Organizacija koja upravlja smučarskim terenom, u skladusa zakonom i ovim pravilnikom, obezbjeđuje red na smučarskom terenukojim se omogućava bezbjedno smučanje. Organizacija koja upravljasmučarskim terenom dužna je da na pogodan način na ulasku u smučarskiteren istakne osnovne odredbe o redu na smučarskim terenima, u skladusa ovim pravilnikom.

ÄŒlan 64.

Organizacija koja upravlja smučarskim terenom je dužnada za vrijeme aktivnosti na smučarskom terenu obezbijedi potreban brojosposobljenih redara, zavisno od veličine i preglednosti smučarskogterena, broja i težine smučarskih staza i ukupnog broja smučara,odnosno drugih lica na smučarskim terenima.

ÄŒlan 65.

Redarski posao mogu obavljati lica koja imaju naj-manjezavršenu srednju školu i koja pokažu uspjeh na posebnoj provjeri znanjaprema programu koji donosi Ministarstvo, na prijedlog granskogsportskog saveza. Provjera znanja obuhvata poznavanje prava i dužnostiredara i uslove za bezbjedno smučanje na smučarskim terenima, vještinusmučanja i upravljanja spasilačkim saonicama, pružanje prve pomoći idjelimično poznavanje jednog svjetskog jezika. Program provjere znanjasadrži gradivo, pravne izvore i literaturu za svaki predmet izprethodnog člana.

ÄŒlan 66.

Provjeru znanja obavlja komisija koju imenuje nadležniorgan Republike, grada, odnosno opštine na čijem se području nalazismučarski teren. Komisija iz prethodnog stava sastoji se odpredsjednika i dva člana i njihovih zamjenika. Komisija se obrazuje zaperiod od dvije godine.

ÄŒlan 67.

Kandidatu za redara koji zadovolji na provjeri znanja izdaje se certifikat.

ÄŒlan 68.

Prava redara su da:

 • odstrani korisnika smučarskog terena koji se ne pridržava pravila bezbjedne vožnje, ne raspolaže ispravnom smučarskom opremom ili pravi nered na ulazu u uspinjaču ili ski-uspinjaču ili je pod dejstvom alkohola,
 • preduzme mjere za održavanje javnog reda i mira i sprečava njegovo narušavanje na smučarskom terenu, a slučajeve narušavanja javnog reda i mira odmah prijavi Ministarstvu unutrašnjih poslova, stanici policije ili policajcu.

Dužnosti redara su da:

 • kontroliše da li se korisnici pridržavaju pravila vožnje;
 • kontroliše da li korisnici raspolažu ispravnom smučarskom opremom;
 • sprečava korisnike da bacaju otpatke;
 • sprečava na smučarskom terenu, njegovom dijelu i stazi sankanje, letenje delta-planom ili kretanje pješaka, ako to nije odobreno;
 • sprečava korišÄ‡enje smučarskog terena, njegovog dijela i staze izvan odreÄ‘enog vremena ili u vrijeme kada je izrečena privremena mjera zabrane upotrebe;
 • sprečava korisnike smučarskog terena ili druga lica da oštećuju, uništavaju ili uklanjaju znakove na smučarskom terenu;
 • provjeri prije početka i za vrijeme upotrebe smučarskog terena, dijela terena i staze da li su pogodni uslovi za smučanje i druge smučarske aktivnosti (visina snijega, naglo topljenje, opasni prelazi, pojava lavina i dr.);
 • pruži pomoć povrijeÄ‘enim i unesrećenim;
 • kontroliše red na ulazu u uspinjače i ski-uspinjače;
 • obavijesti organizaciju koja upravlja smučarskim terenom o privremenoj zabrani upotrebe staze ili dijela smučarskog terena na kome održava red;
 • obiÄ‘e smučarske staze po prestanku njihovog korišÄ‡enja i ustanovi da li je neko od korisnika ostao na stazi.

ÄŒlan 69.

Za vrijeme vršenja dužnosti redar nosi vidno istaknutuidentifikacionu karticu sljedećeg izgleda: kartica je štampana nabijelom papiru dimenzija veličine 5x10 centimetara, plastificirana. Ugornjem desnom uglu stoji natpis SKI centar u kome je redar zaposlen, au lijevom uglu nalazi se prostor za fotografiju veličine 2,5x3,5. Ispodslike nalazi se prostor za ime, ime oca, prezime redara i JMBG. Udonjem desnom uglu nalazi se mjesto pečata i potpis izdavaoca kartice,a u lijevom vlastoručni potpis redara. Na sredini velikim slovima, naslužbenom jeziku Republike Srpske, treba da stoji oznaka REDAR.

ÄŒlan 70.

Korisnici smučarskog terena dužni su da se pridržavajupropisa o redu na smučarskim terenima, naredbi i uputstva redara uskladu sa zakonom, ovim pravilnikom i propisima donesenim na osnovuzakona.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ÄŒlan 71.

Odgovarajuće organizacije ili teritorijalne jedinicelokalne uprave kojima je smučarski teren dat na korišÄ‡enje, u skladu sazakonom, dužne su da obezbijede uslove za primjenu ovog pravilnika.

ÄŒlan 72.

Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

ÄŒlan 73.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju davaže Pravilnik o znakovima na javnim smučarskim terenima i smučarskimstazama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 4/95) i Pravilnik okorišÄ‡enju i redu na javnim smučarskim terenima ("Službeni glasnikRepublike Srpske", broj 4/95).

ÄŒlan 74.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

   Hotel Board
Jahorina  Hotel Vučko
Jahorina  Hotel Termag
Jahorina  Hotel Bistrica
Jahorina

15.11.2014
Visina snijega 45 cm
Vrijeme Sunčano
Liftovi u funkciji
Dvosjed Poljice Radi
Å estosjed Ogorjelica I Radi
Dvosjed Ogorjelica II Radi
Dvosjed Skočine Radi
Ski lift Poljice Radi
Ski lift Željo Radi
Ski lift Olimpik Radi
Baby ski lift Poljice Radi
TAKMICENJA i DOGADJAJI